Zarządzanie projektami

W trakcie normalnej działalności biznesowej co jakiś czas przychodzi moment w którym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Konieczność ta podyktowana jest najczęściej zmianą warunków biznesowych, zmianą oczekiwań jakie stawia się systemom IT, starzeniu się urządzeń i oprogramowania czy potrzebą zwiększenia wydajności lub konkurencyjności. Niezależnie od czynników które wymuszają zmianę zawsze zależy nam na osiągnięciu jak najlepszego efektu biznesowego w ramach założonego budżetu.

Personel przedsiębiorstwa z reguły posiada kwalifikacje niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej jednak nie posiada wystarczających kompetencji do efektywnego przeprowadzenia i wdrożenia zmiany. Właśnie w tym obszarze pragniemy zaoferować nasze usługi. Bogata wiedza techniczna oraz doświadczenie  w realizacji projektów informatycznych głównie w zakresie infrastruktury informatycznej umożliwia nam usługę na najwyższym poziomie. Przy naszych projektach wykorzystujemy dobre praktyki znane z metodyk PRINCE2 oraz ITIL. Przez lata wypracowaliśmy również sprawdzoną grupę firm wykonawczych dzięki czemu z powodzeniem zrealizowaliśmy większe projekty. 

Oferujemy usługi zarządzania projektami informatycznymi w zakresie:

 • Inicjacji projektu
 • Analiza Zasadności Biznesowej Projektu 
 • Określenie potrzeb oraz dobór rozwiązania wraz z opracowaniem harmonogramu i budżetu
 • Określenia wymogów co do personelu oraz zebrania grupy wykonawczej projektu 
 • Koordynowanie poszczególnych etapów projektu

 

Doradztwo w zakresie infrastruktury IT

Konsultacje w zakresie technologii, polityki bezpieczeństwa informacji, urządzeń itp.

Wiele firm które zatrudnia własny personel IT uważa że to właśnie on powinien posiadać wiedzę w zakresie planowania strategii informatyzacji firmy. W wielkich firmach takie podejście się sprawdza w średnich i małych wygląda to niestety tak że przedsiębiorstwo zakupuje różnorakie urządzenia, często dedykowane dla użytkowników domowych ze względu na to że są tańsze niż ich biznesowe odpowiedniki. W efekcie uzyskuje się bardzo różnoraką infrastrukturę którą praktycznie nie da się efektywnie zarządzać ani tym bardziej skutecznie zabezpieczyć. Nasza firma nie realizuje celów sprzedażowych producentów. Niezależnie od tego czy wybieramy komputery, laptopy, sprzęt sieciowy czy serwery, zależy nam na optymalnym doborze rozwiązań do potrzeb klienta. Priorytetem w biznesie jest ciągłość pracy oraz jak najkrótszy przestój w chwili wystąpienia awarii sprzętu.

Oferujemy usługi konsultingowe w zakresie:

 • Dobór technologii informatycznych dla firm
  • Urządzenia klienckie (komputery, laptopy, urządzenia mobilne)
  • Infrastruktura sieciowa i serwerowa (serwery, sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, wirtualizacja)
  • Rozwiązania dla serwerowni oraz węzłów sieci komputerowych (klimatyzacja, zasilania, zabezpieczenia, redundancja itp.)
 • Instalacji oraz rozwiązań teleinformatycznych w budynkach i kampusach oraz przy projektach inwestycyjnych 
 • Opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa 
 • Polityka bezpieczeństwa informacji w firmie 
  • Ochrona danych (elektroniczna i fizyczna)
  • Polityka kopii zapasowych i postępowania w razie wystąpienia katastrofy
  • Ochrona stacji roboczych i serwerów
  • Bezpieczna wymiana danych
 • Opracowanie opisów technicznych urządzeń informatycznych na potrzeby zamówień publicznych