Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zabezpieczenie sieci/serwerów/danych, opracowanie polityk i procedur

W dobie wszechobecnej cyfryzacji bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem dla każdego przedsiębiorstwa. Nikt nie chce pozwolić na wyciek danych osobowych czy kradzież informacji które stanowią o przewadze konkurencyjnej firmy. Również zagrożenia związane z utratą danych muszą być wzięte pod uwagę, niezależnie od tego czy przyczyną jest wirus, sfrustrowany pracownik czy awaria systemu przechowywania dancyh. Wiele firm które utraciło swoje dane w niedługim czasie upada lub boryka się z problemami utrzymania ciągłości biznesowej. 

 

Nasza firma podchodzi do spraw bezpieczeństwa bardzo poważnie. Wszystkie nasze realizacje są projektowane i implementowane mając na uwadze bezpieczeństwo oraz uniemożliwienie dostępu do informacji przez osoby niepowołane. Proces związany z zabezpieczaniem infrastruktury informatycznej jak i fizycznego dostępu jest bardzo złożony, wielowarstwowy oraz nieskończony w czasie. Nie wystarczy zakupić jednego rozwiązania np. programu czy urządzenia i uważać że jest dobrze. Zagadnienie jest skomplikowane również dlatego że z naszego doświadczenia wynika że wielu przypadkach firmy które dostarczają  rozwiązania bezpieczeństwa nie wykonują wdrożenia lub celem redukcji kosztów robią tylko podstawową konfigurację bez zaawansowanej funkcjonalności przez co w efekcie firma wydaje pieniądze na bezpieczeństwo a w praktyce nie otrzymuje nic. Sam anty-wirus już od dawna nie wystarcza. Niezbędne są też mechanizmy ochrony na poziomie serwerów, transmisji danych oraz przede wszystkim odpowiednie procedury i świadomi zagrożeń pracownicy. 

Oferujemy usługi w zakresie:

  • Opracowania polityki bezpieczeństwa informacji
  • Opracowania procedur postępowania w przypadku wystąpienia awarii celem szybkiego przywrócenia środowiska produkcyjnego do pracy
  • Doboru rozwiązań technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa 
  • Planowania i wdrażania rozwiązań bezpieczeństwa (firewalle, UTMy, listy kontroli dostępu,  programowe systemy bezpieczeństwa) 
  • Zaawansowanej konfiguracji kontroli dostępu do danych na serwerach
  • Konfiguracji serwerów pod kontem bezpieczeństwa 
  • Planowania i wdrażania bezpiecznego dostępu zdalnego dla pracowników 
  • Planowania i wdrażania systemów kopii zapasowych oraz postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy

 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych