Usługi informatyczne, obsługa firm

Wdrożenia, migracja i obsługa Windows Server, Active Directory, Excahnge ...

Świat technologii informatycznych zmienia się bardzo szybko w związku z czym tradycyjne podejście do rozwiązywania problemów infrastruktury przestaje wystarczać. Współcześni pracownicy są mobilni i niezależnie od tego gdzie są, chcą mieć dostęp do firmowych danych, aplikacji jak i poczty czy kalendarza. Część informacji musi być współdzielona z innymi współpracownikami. Dostęp musi przebiegać w sposób bezpieczny a dane znajdujące się na urządzeniu mobilnym muszą być zaszyfrowane tak aby zminimalizować potencjalny wyciek informacji w przypadku np. kradzieży laptopa. W odpowiedzi na tego typu potrzeby oferujemy usługi informatyczne dla firm dzięki którym można osiągnąć między innymi:

 • Scentralizowane zarządzanie użytkownikami w oparciu o usługę Active Directory
 • Scentralizowane przechowywanie danych użytkowników i aplikacji 
 • Wysokowydajna replikacja maszyn wirtualnych bez ich wyłączania 
 • Deduplikację danych pozwalającą oszczędzić miejsce na systemie pamięci masowej
 • Synchronizację danych z urządzeniami użytkowników (także prywatnych nie będących częścią domeny)
 • Dostęp do firmowej sieci z komputerów bez Active Directory 
 • Integrację z systemami Linux
 • Integrację z publiczną chmurą Azure
Windows Server Logo

Zaawansowane usługi informatyczne w zakresie Windows Server: 

 • Panowanie wdrożenia Windows Server i Active Directory
 • Migracji ze starszych wersji serwerów do najnowszej
 • Planowanie i wdrażanie bezpiecznej pracy zdalnej dla pracowników
 • Obsługa serwerów pocztowych Microsoft Excahnge
 • Opracowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa  
 • Wdrażanie i obsługa kopii zapasowych i procedur przywrócenia środowiska do pracy po wystąpieniu katastrofy (Disaster Recovery)
 • Integracji zaawansowanych urządzeń sieci komputerowych z Active Directory (przelączniki, firewalle, Access Pointy itp.)
 • Konsultacje w kwestiach rozwiązań opartych na technologiach Microsoft
 • Wirtualizacja serwerów 

U większości naszych klientów pracują etatowi informatycy którzy realizują funkcję pierwszej linii wsparcia dla użytkowników oraz specyficzne dla danej firmy zadania. W ramach obsługi informatycznej firm nasza rola ogranicza się do utrzymania zaplecza serwerowego i sieciowego aby zapewnić ciągłość biznesową naszych klientów. Nasze usługi inforamtyczne świadczone są na bardzo wysokim poziomie, co potiwerdzają liczne certyfikaty z różnych technologii informatycznych. 

Zapraszamy do współpracy.